Krzysztof Szałucki
Systemy Pary i Kondensatu

Szkolenia

Dla  zapewnienia   bezpieczeństwa  i  najwyższej   efektywności  pracy  instalacji  pary i kondensatu konieczne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez projektantów, wykonawców oraz pracowników eksploatacji. Jedną z najlepszych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie instalacji pary i kondensatu jest udział w szkoleniach tematycznych, które omawiają zasady, zalecenia, zagadnienia oraz problemy charakterystyczne dla projektowania, wykonawstwa, konserwacji i obsługi tych instalacji.

Na  swój  sposób  staram  się  kontynuować  dzieło mojego  Taty, to dzięki Niemu systemy  pary i  kondensatu  stały  się  moją pasją. Szkoda, że tak  krótko mogłem z Nim rozmawiać i dyskutować, nie tylko na tematy zawodowe. 

Ryszard Szałucki

Podstawowe zakresy opracowywanych ekspertyz lub opinii technicznych obejmują działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznej oraz zgodnej z wymaganiami pracy systemów pary i kondensatu. Opracowania te powstają ze szczególnym uwzględnieniem określenia możliwości uzyskania oszczędności w procesie wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania pary wodnej w zakładzie przemysłowym.

Udostępniane artykuły techniczne powstawały sukcesywnie przez  ponad  30  lat  pracy  zawodowej    związanej   z    systemami   pary i   kondensatu.    Stałe   zmiany   zachodzące w zakresie wprowadzania coraz to bardziej nowoczesnych rozwiązań  technicznych, nowe aktualizacje dyrektyw lub norm zharmonizowanych, ale także moje nowe doświadczenia wymuszają wprowadzanie korekt zamieszczonych artykułów. Dzięki temu informacje w nich zawarte odpowiadają najnowszym rozwiązaniom sztuki inżynierskiej.

Strona  ta  jest  adresowana  do  wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy oraz dyskusją zagadnień w zakresie systemów pary i kondensatu.

Cieszy mnie zainteresowanie poruszaną tu tematyką. Świadczy to umiejętności definiowania problemów, poszukiwaniach rozwiązań i coraz lepszym zrozumieniu zagadnień zawiązanych   z   ekonomiczną oraz   bezpieczną pracą systemów pary i kondensatu.

 

DOŚWIADCZENIE I PASJA
W POZNAWANIU ORAZ ANALIZIE ROZWIĄZAŃ HISTORYCZNYCH, TYLKO TROCHĘ STARSZYCH
A SZCZEGÓLNIE TYCH NAJNOWSZYCH

 

 

ANALIZA POPRAWNOŚCI PRACY SYSTEMÓW ODWODNIEŃ INSTALACJI PAROWYCH

ZAPOBIEGANIE TERMICZNYM UDERZENIOM WODNYM

 

 

 

 

ANALIZY MOŻLIWOŚCI OGRANICZENIA 
STRAT CIEPŁA W INSTALACJACHPARY
I KONDENSATU

 

 

 

 

WZROST EFEKTYWNOŚCI SYSTEMÓW
ZWROTU KONDENSATU

 

ZAPOBIEGANIE  KOROZJI
W INSTALACJACH
PARY I KONDENSATU

 

 

 

 

MODERNIZACJE  ZAPEWNIAJĄCE  PEŁNE ODGAZOWANIE TERMICZNE WODY
ZASILAJĄCEJ KOTŁY PAROWE

 

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PROCESOM
EROZYJNYMW INSTALACJACH
PARY I KONDENSATU

www.szalucki.pl

Artykuły Techniczne

 Ekspertyzy i Opracowania

Ryszard Szałucki