Krzysztof Szałucki
Systemy Pary i Kondensatu

ARKUSZE OBLICZENIOWE

Zestawienie arkuszy kalkulacyjnych
podstawowe obliczenia w zakresie systemów pary i kondensatu

Obliczenia wymaganego strumienia odsolin odprowadzanych
z kotła parowego.

Obliczenia ekonomiczne oszczędności zawiązanych
z zastosowaniem automatycznego systemu odsalania.

      Zestawienie arkuszy kalkulacyjnych

      Odsalanie kotła parowego

excel1

 

Excel2