Krzysztof Szałucki
Systemy Pary i Kondensatu

W parze z parą, czyli systemy pary i kondensatu prawie bez tajemnic

Metody osuszania i  czyszczenia pary wodnej

Uderzenia wodne w instalacjach pary i kondensatu

Odpowietrzanie instalacji parowych

Mechanizmy powstawania i zapobiegania korozji w instalacjach pary i kondensatu

Modernizacja i optymalizacja systemów kondycjonowania pary wodnej wykorzystywanej  
w procesach technologicznych w zakładzie przemysłowym

Instalacje pary i kondensatu

ARTYKUŁY TECHNICZNE

 

 

 

Odwodnienie przesyłowego rurociągu pary

 

 

 

 

 

 

Korozja tlenowa w rurze
nagrzewnicy powietrza

 

 

 

 

 

Korozja spowodowana obecnością
w kondensacie rozpuszczonego dwutlenku
węgla - rura nagrzewnicy powietrza

 

 

 

 

 

 

Korozja tlenowa rury otworowanej
grzewczej w zbiorniku wody zasilającej

 

 

 

 

 

 

Uszkodzenie kawitacyjne grzyba
zaworu regulacyjnego

 

 

 

 

 

Uszkodzenie powierzchni przylgowej grzyba
zaworu odcinającego - wbite osady

 

 

 

 

 

Erozyjne uszkodzenie grzyba
zaworu regulacyjnego

 

 

 

 

Erozyjne uszkodzenie przyłącza gwintowego
- nadmierna prędkość przepływu mieszaniny
parowo-wodnej

 

 

 

 

 

 

 

Pływak kulowy odwadniacza zniszczony na skutek
uderzeń wodnych w instalacji zwrotu kondensatu

 

 

 

 

 

Niebezpieczna warstwa osadu na powierzchni
ogrzewalnej kotła parowego - strona wody

 

Nieprawidłowy montaż odwadniacza
pływakowego - odwadniacz przeznaczony
do zabudowy na rurociągu pionowym

 

 

 

 

 

Element wewnętrzny zbiornika wody
zasilającej - korozja i osady

 

 

 

 

 

 

 

Stacja redukcji ciśnienia i schładzania pary

 

 

 

 

 

 

Stacja redukcji ciśnienia i schładzania pary

 

Powłoki magnetytowe na omywanych wodą powierzchniach instalacji pary i kondensatu
wykonanych ze stali węglowych. Ochrona czy zagrożenie?