Krzysztof Szałucki
Systemy Pary i Kondensatu

ARTYKUŁY TECHNICZNE

Termiczne odgazowanie wody zasilającej kotły parowe

Możliwości i ocena efektywności wykorzystania ciepła spalin w małych kotłowniach
przemysłowych

Możliwości wykorzystania systemów akumulacji ciepła podczas szybkich zmian obciążenia kotła
parowego od strony poboru pary (zasobniki Ruths'a)

Zmiany położenia punktów przełączania w układzie elektrodowej regulacji kotłów parowych przy
zmianach stanu ruchowego kotłów

Regulacja dopływu wody zasilającej do kotła parowego podczas gwałtownych zmian poboru pary

Kotłownia parowa

Wpływ automatyzacji procesów odsalania i odmulania kotłów parowych na bezpieczeństwo
ich pracy  oraz ograniczenie strumienia wody odpadowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korozja wkładu kolumny
odgazowania termicznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mokry akumulator pary
zasobnik Ruths'a

 

 

 

 

automatyczna regulacja
kotłów parowych

 

 

 

wpływ jakości wody kotłowej
na bezpieczeństwo i ekonomikę pracy
kotła parowego

zapewnienie procesu pełnego
odgazowania wody zasilającej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasilanie parą systemu
odgazowa
nia termicznego