Krzysztof Szałucki
Systemy Pary i Kondensatu

ARTYKUŁY TECHNICZNE

Metodyka obliczeń opłacalności zastosowania systemu odzysku ciepła zawartego w odsolinach
odprowadzanych z kotła parowego

Odzysk ciepła odpadowego

Analiza możliwości uzyskania oszczędności w procesach wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania
pary wodnej w zakładzie przemysłowym

Metodyka obliczeń opłacalności zastosowania systemu odzysku ciepła oparów odprowadzanych
z procesu odgazowania termicznego wody zasilającej kotły parowe

 

 

 

System odzysku ciepła
z odsolin kotła parowego

 

 

 

 

 

 

Układ odzysku ciepła oparów
odprowadzanych
z kolumny odgazowywacza

 

 

Straty ciepła
instalacji pary i kondensatu