Krzysztof Szałucki

Pole tekstowe:  Systemy Pary i Kondensatu

Aktualizacja na dzień 11.11.2019

Strona ta  jest  adresowana  do  osób  zainteresowanych  poszerzeniem  wiedzy
i dyskusją zagadnień w zakresie systemów pary i kondensatu.

Cieszy mnie zainteresowanie poruszaną tu tematyką. Świadczy to umiejętności definiowania problemów, poszukiwaniach rozwiązań i coraz lepszym zrozumieniu zagadnień   zawiązanych  z   ekonomiczną   i   bezpieczną   pracą   systemów  pary i  kondensatu.  Dziękuję  za wszystkie miłe  słowa oraz  przesłane  e-maile mówiące o przydatności informacji zawartych na mojej stronie.

Na swój sposób staram się kontynuować dzieło mojego Taty, to dzięki Niemu systemy  pary  i  kondensatu  stały  się  moją pasją. Szkoda, że tak  krótko mogłem z Nim rozmawiać i dyskutować, nie tylko na tematy zawodowe. 

Ryszard Szałucki

Zainteresowanych dyskusją, ekspertyzami, konsultacjami  lub szkoleniami  w zakresie systemów pary i kondensatu - proszę o kontakt.

 

Home

Para i Kondensat

Kotłownia Parowa

Automatyka Kotłowa

Arkusze kalkulacyjne

Szkolenia i ekspertyzy

Kontakt