SZKOLENIA
I EKSPERTYZY

Pole tekstowe:  Systemy Pary i Kondensatu

Home

Para i Kondensat

Kotłownia Parowa

Automatyka Kotłowa

Arkusze kalkulacyjne

Szkolenia i ekspertyzy

Kontakt

Szkolenia

Dla zapewnienie bezpieczeństwa i najwyższej efektywności pracy instalacji pary i kondensatu konieczne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez projektantów, wykonawców oraz pracowników eksploatacji. Jedną z najlepszych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie instalacji pary i kondensatu jest udział w szkoleniach tematycznych, które omawiają zasady, zalecenia, zagadnienia oraz problemy charakterystyczne dla projektowania, wykonawstwa, konserwacji i obsługi tych instalacji.

 

Moje ponad 25 letnie doświadczenie w zakresie instalacji pary i kondensatu jest gwarancją, że informacje przekazywane podczas szkolenia pozwalają uczestnikom zdobyć nowe wiadomości, uzyskać ważne szczegółowe informacje w zakresie bezpiecznej i efektywnej eksploatacji, a także rozszerzyć dotychczasową wiedzę.

 

Bardzo wysokie oceny przydatności prowadzonych przeze mnie szkoleń, wystawiane przez osoby szkolone, potwierdzają, że udział w tych szkoleniach pomaga w dobrym zrozumieniu zagadnień związanych z instalacjami pary i kondensatu.

Przykład programu szkolenia w zakresie systemów pary i kondensatu

Na życzenie, po uzgodnieniu, tematyka może obejmować również inne zagadnienia związane z systemami pary i kondensatu

Zainteresowanych proszę o kontakt w celu uzgodnienia zakresu i warunków szkolenia

 

Ekspertyzy i opinie techniczne

Podstawowe zakresy opracowywanych ekspertyz i opinii technicznych obejmują działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznej oraz zgodnej z wymaganiami pracy systemów pary i kondensatu, a także do uzyskania wymiernych oszczędności w procesach wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania pary wodnej w zakładzie przemysłowym.

 

Ich celem jest eliminacja błędów i zagrożeń eksploatacyjnych oraz wskazanie potencjalnych możliwości uzyskania oszczędności wraz z oszacowaniem celowości podjęcia działań. Każdy zakład przemysłowy ma swoją wyjątkową specyfikę technologii nośników energii i dla każdego zakładu konieczne jest indywidualne opracowanie odpowiedniego programu naprawczego.

 

Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowie oraz eksploatacji systemów pary
i kondensatu gwarantuje, że problemy eksploatacyjne (np. termiczne uderzenia wodne, niedogrzanie produktu, chwilowe braki parametrów itp.) zostaną właściwie zdefiniowane wraz ze szczegółowym opisem propozycji ich optymalnego rozwiązania, a zaproponowane programy wdrażania przedsięwzięć poprawiających ekonomię wykorzystania parowego nośnika ciepła będą poparte doświadczeniami w realizacji podobnych rozwiązań.

Zainteresowanych proszę o kontakt w celu uzgodnienia zakresu i warunków ekspertyzy lub konsultacji