Krzysztof Szałucki
Systemy Pary i Kondensatu

Podstawowe zakresy opracowywanych ekspertyz lub opinii technicznych obejmują działania zmierzające   do   zapewnienia   bezpiecznej   oraz  zgodnej   z  wymaganiami  pracy  systemów  pary  i kondensatu. Opracowania te powstają ze szczególnym uwzględnieniem określenia możliwości uzyskania oszczędności w procesie wytwarzania, dystrybucji i wykorzystania pary wodnej w zakładzie przemysłowym.

Ich celem jest eliminacja błędów i zagrożeń eksploatacyjnych oraz wskazanie potencjalnych możliwości uzyskania oszczędności wraz z oszacowaniem celowości podjęcia działań. Każdy zakład przemysłowy ma swoją wyjątkową specyfikę technologii nośników energii i dla każdego zakładu konieczne jest indywidualne opracowanie odpowiedniego programu naprawczego.

Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, budowie oraz eksploatacji systemów pary i kondensatu gwarantuje, że problemy eksploatacyjne (np. termiczne uderzenia wodne, niedogrzanie produktu, chwilowe braki parametrów, nadmierne zużycie nośnika energii itp.) zostaną właściwie zdefiniowane wraz ze szczegółowym opisem propozycji ich optymalnego rozwiązania, a zaproponowane programy wdrażania przedsięwzięć poprawiających ekonomię wykorzystania parowego nośnika ciepła będą poparte doświadczeniami w realizacji podobnych rozwiązań.

Zainteresowanych proszę o kontakt

EKSPERTYZY
I OPINIE TECHNICZNE

KONTAKT