Krzysztof Szałucki
Systemy Pary i Kondensatu

Dla  zapewnienia   bezpieczeństwa  i  najwyższej   efektywności  pracy  instalacji  pary i kondensatu konieczne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji przez projektantów, wykonawców oraz pracowników eksploatacji. Jedną z najlepszych form podnoszenia kwalifikacji w zakresie instalacji pary i kondensatu jest udział w szkoleniach tematycznych, które omawiają zasady, zalecenia, zagadnienia oraz problemy charakterystyczne dla projektowania, wykonawstwa, konserwacji i obsługi tych instalacji.

 

Moje ponad 30 letnie doświadczenie w zakresie instalacji pary i kondensatu jest gwarancją, że informacje przekazywane podczas szkolenia pozwolą uczestnikom zdobyć nowe wiadomości, uzyskać ważne szczegółowe informacje w zakresie bezpiecznej i efektywnej eksploatacji, a także rozszerzyć dotychczasową wiedzę.

 

Bardzo wysokie oceny przydatności prowadzonych przeze mnie szkoleń, wystawiane przez osoby szkolone i ich przełożonych   potwierdzają,   że  udział   w   tych   szkoleniach   pomaga    w    dobrym    zrozumieniu    zagadnień    związanych  z instalacjami pary i kondensatu.

SZKOLENIA

Przykład programu szkolenia w zakresie systemów pary i kondensatu

       SZKOLENIE TECHNICZNE

Na życzenie, po uzgodnieniu, tematyka może obejmować również inne zagadnienia związane z systemami pary i kondensatu